KNMC viert feest….

in Lelystad op 26 en 27 augustus

Aanleiding voor dit feest is het feit dan de KNMC 100 jaar geleden Koninklijk is geworden. Heel bijzonder omdat de club toen pas 9 jaar bestond. Ineke Hessing, Consul van het district Noordwest, ze zit in de Commissie PR en Ledenwerving, vertelt over het ontstaan van de KNMC. Over hoe het begon en waarom de kroon werd toegevoegd.

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak kreeg de club de gelegenheid te tonen dat een sportvereniging veel werk “ten algemene nutte” kan doen. Voor de binnenschippers die in moeilijkheden kwamen werd op initiatief van de NMC het Watersport-steunfonds voor de Binnenschipperij opgericht. Ook werd een brochure uitgegeven getiteld ‘De motorboot als vervoermiddel van de Militair Geneeskundige Dienst’. De al voor de oorlogsjaren door de NMC samengestelde hooggewaardeerde kaarten van waterwegen werden – voor zover niet uitgegeven – geblokkeerd en als legerkaarten gebruikt.

Een gekroonde NMC

Omdat de NMC ook al eerder de registratie van Nederlandse binnenschepen ter hand had genomen kon de vereniging aan het legerbestuur een lijst van ongeveer 900 schepen verstrekken met alle gegevens die van belang waren. Ook bestond een lijst van de eigenaars van buitenboordmotoren, op dat moment bij het leger eveneens nog onbekend. Dankzij de NMC werd men op de hoogte gesteld van de plaatsen waar zij in geval van nood te vinden zouden zijn.

Na al deze werkzaamheden in het belang van het land behaagde het Hare Majesteit de Koningin op 17 juli 1916 de NMC het predikaat Koninklijk te geven. Sindsdien varen de leden van de KNMC met een kroon in de vlag.

Groot feest bij Batavia

Op de kade van de Bataviahaven zal voor de feestelijkheden een tent worden gebouwd.

Vanuit de 5 districten vinden er tochten plaats die allen eindigen in Lelystad. Ook gaat een aantal schepen op eigen gelegenheid. Tot nu toe hebben zich 108 schepen opgegeven.

Alle leden kunnen zich opgeven voor interessante excursies die vrijdag en zaterdag georganiseerd worden op en rond de haven. Op vrijdag 26 augustus is ’s middags de officiële receptie en ’s avonds is de gelegenheid om deel te nemen aan een Indisch buffet.

Zaterdag 27 augustus is gedurende de avond een 4-gangen diner-dansant met diverse acts.

District Noordwest vanuit Huizen

Vanuit district Noordwest, waarvan ik Consul ben, verzamelen we op maandag 22 augustus in Huizen. Tot nu toe hebben zich 17 schepen aangemeld. We starten met een gezellig diner waar de deelnemers kennis met elkaar kunnen maken.

Dinsdag varen we naar Elburg waar we ’s middags een gezamenlijke activiteit hebben. Ook woensdagochtend hebben we een activiteit in Elburg, waarna we aan het einde van de ochtend de trossen weer los gooien en naar Ketelhaven varen. In Ketelhaven ontmoeten we een groep van de KNMC die vanuit het Zuiden is vertrokken. Gezamenlijk gaan we er een gezellige avond van maken!

Donderdag varen we naar Lelystad. Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan we door de polder of buitenom.

Omdat er een aantal leden van de KNMC ook op Facebook in de VAB groep zit, blijf ik een beetje vaag over de activiteiten in Elburg, dit is nog een verrassing tot het begin van de tocht.

KNMC een jaarrond actief

Dit feest geeft een beeld van de KNMC maar de club doet nog veel meer: Jaarlijks wordt 11 keer een prachtig clubblad uitgegeven (veel informatie en reis- en toertochtverslagen), minimaal 4 keer per jaar (in de winter) worden watersport georiënteerde lezingen gehouden en bedrijfsbezoeken, er worden 30 tot 40 toertochten per jaar georganiseerd (van 3 dagen, veelal 1 week, maar ook 2 tot 3 weken). Jaarlijks hebben we een openingsfeest (waar we met de boten naar toe komen) en een sluitingsdiner, 3 keer per winter wordt er een Consulavond gehouden; deze worden regionaal georganiseerd. Ook regelt de KNMC de vaarexamens, via Vamex, vaarbewijs en via SAW het Rijn sport patent.

Gezellige Club

Met dank aan de inzender van dit artikel Ineke Hessing Schindeler. Hieronder omschrijft ze hoe zij zelf haar lidmaatschap ervaart bij de KNMC.

 

De KNMC een hele gezellige landelijke club, waarbij varen, ontspanning en vriendschap centraal staan.  (Ineke Hesssing Schindeler)

 

Al eerder heb ik verwezen naar het filmpje van het programma “Wist je dat? KNMC”

https://www.youtube.com/watch?v=CcpaaspLIhg

Reageer en deel

Delen met je vrienden is natuurlijk helemaal top! Wil je reageren op dit bericht? Doe dat dan in het berichtenvak hieronder!
We vinden het leuk om te lezen wat je van dit artikel vind.